Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 40  pokazuj  pozycji

ZP/ZK/11/6/2022 Zakup i dostawa leków Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-30 2022-07-07 10:00 2022-09-13
ZP/PN/10/6/2022 Kompleksowe Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-29 2022-07-21 10:00 2022-09-13
ZP/ZK/09/6/2022 Zakup i dostawa leków Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-07 2022-06-15 10:00 2022-09-13
ZP/ZK/08/5/2022 Leki, gazy medyczne, preparaty do żywienia dojelitowego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-03 2022-06-13 10:00 2022-09-13
ZP/ZK/07/5/2022 Leki, kontrasty do TK, preparaty do żywienia obwodowego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-19 2022-06-01 10:00 2022-09-13
ZP/ZK/06/4/2022 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-22 2022-05-04 10:00 2022-05-26
ZP/ZK/05/4/2022 Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-13 2022-04-21 10:00 2022-05-04
ZP/ZK/04/3/2022 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-23 2022-04-01 10:00 2022-04-22
ZP/ZK/03/3/2022 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-15 2022-03-22 10:00 2022-04-01
ZP/ZK/02/2/2022 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-10 2022-02-22 10:00 2022-03-22
ZP/ZK/01/2/2022 Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-07 2022-02-16 10:00 2022-03-04
ZP/PN/17/12/2021 Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716 ze zm.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-30 2022-01-05 10:00 2022-02-10
ZP/PN/16/12/2021 Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716 ze zm.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-08 2021-12-15 10:00 2021-12-29
ZP/PN/15/11/2021 Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-01 2021-12-09 10:00 2021-12-29
ZP/PN/14/11/2021 Zakup i dostawa leków Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-19 2021-12-03 10:00 2021-12-29
ZP/PN/13/11/2021 Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla pacjentów Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia bloku żywienia Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-18 2021-11-30 10:00 2022-04-01
ZP/PN/12/10/2021 Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgiczne) Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-19 2021-10-27 10:00 2021-11-18
ZP/PN/11/8/2021 Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-20 2021-09-03 10:00 2021-10-28
ZP/PN/10/8/2021 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-20 2021-09-08 10:00 2021-10-28
ZP/PN/09/6/2021 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-28 2021-07-21 10:00 2021-09-09
ZP/PN/08/5/2021 Zakup paliw płynnych do samochodów sanitarnych w systemie rozliczeń bezgotówkowych na podstawie kart flotowych Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-23 2021-06-01 10:00 2021-06-09
ZP/PN/07/5/2021 Zakup i dostawa leków Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-23 2021-06-02 10:00 2021-07-01
ZP/PN/06/5/2021 Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-10 2021-06-22 10:00 2021-08-05
ZP/PN/05/4/2021 Zakup i dostawa leków, gazów medycznych, preparatów do żywienia dojelitowego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-27 2021-05-07 10:00 2021-06-01
ZP/PN/04/4/2021 Zakup i dostawa leków, kontrastów do TK, preparatów do żywienia obwodowego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-23 2021-04-30 10:00 2021-05-19

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa